Kompleksowa budowa budynków

Jeśmy jedną z niewielu firm na rynku kierujących swoja ofertę do specyficznego Klienta poszukującego zaufanego i samodzielnego wykonawcy który przejmie na siebie wszystkie problemy związane z procesem budowy obiektu. Nie podejmujemy zleceń w tzw. “budowie systemem gospodarczym” gdzie realizacja domu rozbita jest na kilka nie powiązanych ze sobą , najczęściej przypadkowych ekip wykonawczych skutkiem czego brak podmiotu odpowiedzialnego za jakość i spójność etapów robót, tempo prac, koszty i zobowiązania gwarancyjne. 
W ramach kompleksowej oferty świadczonej naszym klientom zapewniamy: 
– bezpłatne konsultacje techniczne na etapie wyboru działki i doboru projektu do posiadanej działki 
– adaptację wybranego projektu i kompletację dokumentów dla potrzeb uzyskania pozwolenia na budowę 
– kompleksową realizację robót budowlanych własnymi doświadczonymi ekipami wykonawczymi 
– na każdym etapie robót pełne zaopatrzenie budowy w niezbędne materiały i sprzęt bez angażowania Klienta w procesy logistyczne 
– wykonanie robót specjalistycznych stanu deweloperskiego:


– wykonanie elementów zagospodarowania terenu własnymi ekipami wykonawczymi 
– prowadzenie w cenie kontraktu kompleksowej obsługi procedur formalnych “kierownika budowy” zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego (nadzór techniczny i dziennik budowy) 
– kompletacja i przygotowanie dokumentów do zgłoszenia budynku do użytkowania