Utrzymanie dróg

W naszej ofercie jest wycinka i pielęgnacja drzew, w tym szczególnie trudnych oraz niebezpiecznych drzew, szeroko rozumiane urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni. Wycinamy drzewa kolidujące
z sieciami energetycznymi, budynkami, rosnące w pasach zieleni przydrożnej, terenach miejskich. Wykonujemy również pielęgnację oraz wycinkę drzew z terenów objętych ochroną konserwatorską- zabytkowe parki, cmentarze. Zajmujemy się również utrzymaniem i zakładaniem terenów zieleni. W zakres naszych prac wchodzi zieleń miejska (kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej), spółdzielni mieszkaniowych, zakładów pracy oraz ogrodów przydomowych w tym sezonowe i całoroczne utrzymanie zieleni niskiej oraz wysokiej, nasadzenia (w tym drzew o dużych parametrach wielkościowych), sprzątanie i wywóz nieczystości, odśnieżanie chodników i dróg oraz koszenie.

Ponad to wykonujemy specjalistyczne zabiegi z zakresu rekultywacji terenów zielonych, aeracji i wertykulacji trawników, frezowaniu pni drzew, rozdrabnianiu gałęzi. Oferujemy również pomoc na terenach inwestycyjnych tj. zabezpieczanie drzew na placach budowy, drogi tymczasowe na budowie, porządkowanie terenu po zakończonych pracach budowlanych w tym niwelacja terenu, przygotowanie terenu pod nasadzenia oraz trawniki.