Roboty melioracyjne

Specjalizujemy się w robotach melioracyjnych takich jak:


Konserwacja i utrzymanie urządzeń melioracji wodnej podstawowej: 
– kanałów, rzek, wałów przeciwpowodziowych; 
– roboty ziemne mechaniczne i ręczne na odkład lub z transportem; 
– wykonanie i remonty budowli i obiektów melioracyjnych; 
– usługi koparką gąsienicową; 
usługi specjalistycznym sprzętem koszącym itp.