Usługi koparkami, roboty ziemne

Dysponujemy koparko-ładowarkami, koparkami jednonaczyniowymi i minikoparkami.

Koparko-ładowarka, koparka jednonaczyniowa.

Główne zastosowanie koparko-ładowarki to prace ziemne charakterystyczne dla ładowarek: załadunek
i transport urobku na niewielkich odległościach oraz charakterystyczne dla koparek: czyli wykopy wąsko przestrzenne. Koparko-ładowarka jako jedna z najbardziej uniwersalnych maszyn budowlanych służy m.in. do:

 • prac porządkowych,
 • wykonywania wykopów melioracyjnych czy prac komunalnych,
 • niwelacji i równania terenu,
 • wykonywania wykopów pod:
  • fundamenty,
  • ogrodzenia,
  • szamba,
  • stawy i oczka wodne,
  • sieci wodociągowe i kanalizacyjne,
  • sieci elektryczne,
 • przygotowywania terenu pod drogi, parkingi, chodniki.

Minikoparka

Minikoparka pozwala na pracę w miejscach o ograniczonej przestrzeni roboczej oraz bardzo łatwy ich transport przyczepką samochodową lub lawetą. Wykorzystywana jest przede wszystkim do prac na gruntach lekkich:

 • wykopy pod kable telefoniczne, światłowodowe i energetyczne,
 • wykopy oczek wodnych,
 • drenaży liniowych,
 • rowów melioracyjnych,
 • wykopy pod przydomowe oczyszczalnie ścieków,
 • wykopy pod gruntowe wymienniki ciepła

Nasi doświadczeni pracownicy, operatorzy maszyn z dużym doświadczeniem i długim stażem doskonale radzą sobie podczas wykonywania robót ziemnych. Jeśli jest to konieczne, przygotowanie gruntu pod budowę budynku lub drogi rozpoczynamy od usuwania drzew i zarośli. Następnie przystępujemy do niwelowania terenu i wywożenia nadmiaru ziemi. Możemy także uformować teren zgodnie z planami inwestycji. Podczas prowadzenia wstępnych prac przy budowie dróg, placów i parkingów również wyrównujemy powierzchnię, korytujemy oraz zagęszczamy grunt odpowiednim kruszywem.

Wykonujemy wykopy i nasypy. Przy pomocy koparek wydobywamy ziemię i przygotowujmy przestrzeń pod fundamenty. Angażujemy się w wykopy liniowe pod różnego typu instalacje. Możemy również wykonać prace ziemne podczas budowy obiektów nietypowych, takich choćby jak baseny czy przydomowe oczyszczalnie ścieków.