Instalacje alarmowe

Montaż alarmu, dokonywany jest przez odpowiednio przeszkolony personel posiadający niezbędne kwalifikacje jak również dokonujący ciągłego kształcenia w zakresie nowych technologii na rynku oraz innowacyjnych rozwiązań .Montujemy systemy zarówno małych obiektów prywatnych jak również dużych obiektów przemysłowych przyległych do niego terenów, które zabezpieczamy za pomocą barier laserowych oraz innych wyspecjalizowanych urządzeń technicznych.

Osoby odpowiedzialne za montaż systemu muszą dokonać analizy obiektu, ale przede wszystkim poznać zakres oraz specyfikę chronionego obiektu. Naszym klientom po przeprowadzonej analizie zawsze proponujemy kilka rozwiązań, które to możemy zmodyfikować do indywidualnych potrzeb.